Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana 2022

Suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana 2022. Import rebut: 11.656,59 €